ASP.NET Core 2.2 для Windows 10 з ядром Linux / Ubuntu 18.04

Інструкція зі встановлення тут. Короткий список інструкцій для Ubuntu 18.04

$ wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
$ sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2

Після інсталяції можна перевірити версію.

$ dotnet --version

Створюємо новий проект

$ dotnet new

Після цього в консолі нам запропонують список проектів, які можна створити

Class library                   classlib      [C#], F#, VB   Common/Library
Unit Test Project                 mstest       [C#], F#, VB   Test/MSTest
NUnit 3 Test Project               nunit       [C#], F#, VB   Test/NUnit
NUnit 3 Test Item                 nunit-test     [C#], F#, VB   Test/NUnit
xUnit Test Project                xunit       [C#], F#, VB   Test/xUnit
Razor Page                    page        [C#]       Web/ASP.NET
MVC ViewImports                  viewimports    [C#]       Web/ASP.NET
MVC ViewStart                   viewstart     [C#]       Web/ASP.NET
ASP.NET Core Empty                web        [C#], F#     Web/Empty
ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)   mvc        [C#], F#     Web/MVC
ASP.NET Core Web App               webapp       [C#]       Web/MVC/Razor Pages
ASP.NET Core with Angular             angular      [C#]       Web/MVC/SPA
ASP.NET Core with React.js            react       [C#]       Web/MVC/SPA
ASP.NET Core with React.js and Redux       reactredux     [C#]       Web/MVC/SPA
Razor Class Library                razorclasslib   [C#]       Web/Razor/Library/Razor Class Library
ASP.NET Core Web API               webapi       [C#], F#     Web/WebAPI
global.json file                 globaljson              Config
NuGet Config                   nugetconfig             Config
Web Config                    webconfig              Config
Solution File                   sln                 Solution

Повний набір команд можна переглянути тут.
Виконуємо команду для створення проекту з ASP.NET Core with Angular з ім’ям myApp

$ dotnet new angular -o AspNetCoreEasyTemplate

Давайте зберемо та запустимо проект

$ cd AspNetCoreEasyTemplate
$ dotnet restore
$ dotnet build
$ dotnet run

Чекаємо на запуск сервера, повинні побачити наступний текст

** Angular Live Development Server is listening on localhost:54985, open your browser on http://localhost:54985/ **

Переходимо на адресу і ви повинні побачити сторінку з текстом

Hello, world!
Welcome to your new single-page application, built with:

Поки що, створювати проекти досить просто і є багато різних шаблонів 🙂