To-Do list: #2 Інсталяція ExpressJS

Давайте створимо папку для проекту з ім’ям todo-list

$ mkdir todo-list
$ cd todo-list

Тепер нам потрібен файл package.json у ньому зберігатимуться всі залежності. Його можна згенерувати за допомогою команди:

$ npm init

Після цього буде запропоновано великий список питань, залишаємо за замовчуванням все окрім одного entry point: (index.js) давайте вкажемо ось це app.js Після цього у нас згенерується такий файл:

{
 "name": "todo-list",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "app.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Давайте встановимо Express і збережіть його у списку залежностей. Для цього виконаємо таку команду:

$ npm install express --save

Опцією –save, додає залежність до списку dependencies у файлі package.json. Надалі при запуску команди npm install у каталозі програми будуть автоматично встановлені всі залежності.

Тепер створіть файл з ім’ям app.js та додайте наступний код:

var express = require('express');
var app = express();

app.get('/', function (req, res) {
 res.send('Hello World!');
});

app.listen(3000, function () {
 console.log('Example app listening on port 3000!');
});

Запустіть програму за допомогою наступної команди:

$ node app.js

Після чого ми бачимо в терміналі наступний рядок

Example app listening on port 3000!

Переходимо до браузера http://127.0.0.1:3000/ і бачимо напис”Hello World!”.